Header Ads

İngilizce 8. Sınıf 9.Ünite Science (2016)

Accelerate: Hızlandırmak
Achievement: Başarı
Amount: Miktar
Astonishing: Şaşırtıcı
Astronomy: Astronomi
Award: Ödül
Bacteria: Bakteriler
Breakthrough: Buluş
Cancer: Kanser
Capable of: Edebilen
Cell: Hücre
Chemical substance: Kimyasal Madde
Chemist: Kimyager
Compass: Pusula
Cosmos: Kozmos
Design: Dizayn
Destroy: Yıkmak
Develop: Geliştirmek
Diagnose: Teşhis Etmek
Discover: Keşfetmek
Discoverer: Kaşif
Discovery: Keşif
Discussion: Tartışma
DNA Computer: DNA Bilgisayarı
Drug: Uyuşturucu
Ecosystem: Ekosistem
Electricity: Elektrik
Genetic: Genetik
Glacier Melts: Buzul Erime
Humanity: İnsanlık
İmagine: Düşünmek
İnclude: Dahil
İnform: Bildirmek
İnnovation: Yenilik
İnteractive: İnteraktif
İnvent: İcat Etmek
İnvention: Buluş
İnventor: Mucit
İnvestigator: Araştırmacı
Light Bulb: Ampul
Major Diseases: Büyük Hastalıklar
Material: Malzeme
Mechanical Computer: Mekanik Bilgisayar
Medicine: Tıp
Motion Picture Camera: Sinema Kamerası
Nanomedicine: Nanotıp
Nano molecules: Nano Moleküller
Nanotechnology: Nanoteknoloji
Operate: İşletmek
Organism: Organizma
Outstanding: Ödenmemiş
Patient: Hasta
Powered Aircraft: Motorlu Uçaklar
Practical: Pratik
Principle: Prensip
Prototype: Prototip
Science Museum: Bilim Müzesi
Science Show: Bilim Gösterisi
Steel: Çelik
Store: Mağaza
Surgery: Cerrahlık
Telescope: Teleskop
Test Tube: Test Tüpü
Thesis: Tez
Universe: Evren
Unlimited: Sınırsız
Vaccinate: Aşılamak
Vaccine: Aşı
Volunteer: Gönüllü
Water Screw: Su Vidası

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.