Header Ads

İngilizce 8. Sınıf Atatürk Kelimeleri - 5. Ünite

ingilizce, ingilizce kelimeler, 8. sınıf

Appoint: Tayin etmek
Commander: Komutan
Commemoration and youth&sports day: Gençlik ve spor bayramı
Convene: Toplanmak
Defeat: Yenmek
Force: Zorlamak
Independence national sovereignty: Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
Military attache: Askeri ataşe
National congree: Ulusal kongre
Occupy: İşgal etmek
Peace treaty: Barış anlaşması
Republic day: Cumhuriyet bayramı
Turkish Grand National Assembly: TBMM
Veteran: Gazi
Victory Day: Zafer Bayramı
Withdraw: Geri çekilmek

2 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.