Header Ads

İngilizce 8. Sınıf Precautionary Measures Kelimeleri - 14. Ünite

ingilizce, ingilizce kelimeler, 8. sınıf

Avoid: Kaçınmak
Damage: Zarar vermek
Desert: Çöl
Generate: Üretmek
Global warming: Küresel ısınma
Protect: Korumak
Protection: Koruma
Protective: Koruyucu
Recycle: Geri dönüşüm
Reduce: Azaltmak
Skin: Cilt
Solar energy: Güneş enerjisi
Sunburn: Güneş yanığı
Suncream: Güneş kremi
Sunglasses: Güneş gözlüğü
Sunrays: Güneş ışınları
Switch off: Kapatmak
UV rays: UV ışınları
Warn: Uyarmak

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.